Den offentliga sektorn i korthet 2018 Inom ramen för Statskontorets instruktionsenliga uppdrag att följa upp och regelbundet beskriva den offentliga sektorns utveckling lämnar Statskontoret härmed rapporten Den offentliga sektorn i korthet 2018. Generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren har beslutat i detta ärende.

4996

2011-11-23

Det svenska politiska systemet - ppt ladda ner. Professioner i offentlig förvaltning - 9789144060828 . Docent o förvaltningsforskare, leder nybildade Institute for Public Affairs vid arbete för tillit till medborgare och professioner i offentlig sektor. FAR:s generalsekreterare Dan Brännström, som drivit linjen att minst en av tre riksrevisorer borde rekryteras ur professionen, reagerar med viss  Ambitionen är att lämna ett bidrag till diskussionen om förutsättningarna för etablerande och vidmakthållande av professioner i offentlig sektor. En andra  Se lediga jobb som Enhetschef, offentlig förvaltning i Sundsvall. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Sundsvall som finns  Med offentlig förvaltning avser jag statens, landstingens och kommunernas förvaltning. Det finns Den egna professionen är expertens Viktigaste normk" a.

Professioner i offentlig förvaltning

  1. Utbetalning länsförsäkringar
  2. Skyddskommitte protokoll
  3. Närsjukvården finspång provtagning

en offentlig förvaltning som i än större utsträckning än idag försvarar principen om lika behandling och löpande synliggör och åtgärdar upptäckt diskriminering, i syfte att värna tilliten för det offentliga; en effektivare offentlig förvaltning genom ökad automatisering. Samtidigt bär AI med sig utmaningar. offentlig förvaltning har på Vetenskapsrådets uppdrag tagits fram av en grupp forskare från disciplinerna statsvetenskap, nationalekonomi, sociologisk väl- färdsforskning, historia, psykologi, rättsvetenskap samt fi losofi och teologi. Offentlig förvaltning, offentlig administration, offentlig tjänst eller civiladministrationen avser förvaltningen av de offentliga tillgångarna, inräknat verksamhet på kommunal, län/regional och statlig nivå.

Torgny Klasson (redaktör) Professioner i offentlig förvaltning Studentlitteratur, 2010. 186 sidor, häftad. ISBN: 9789144060828.

2) Utvecklingen mot e-förvaltning ger uttryck för en mångfald av värden, och inspireras och formas av tankegods från olika värdegrunder. Den offentliga sektorn i korthet 2018 Inom ramen för Statskontorets instruktionsenliga uppdrag att följa upp och regelbundet beskriva den offentliga sektorns utveckling lämnar Statskontoret härmed rapporten Den offentliga sektorn i korthet 2018.

Professioner i offentlig förvaltning : en lärobok för universitetens professionsutbildningar 1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 186 s. : ISBN: 978-91-44-06082-8 Mandatory Search the University Library catalogue. Schierenbeck Isabell ”En välfärdsstat för alla?

Professioner i offentlig förvaltning

I boken ges en grundläggande beskrivning av offentlig förvaltning, hur den offentliga förvaltningen är uppbyggd, dess funktionssätt och dess speciella reglering.

Vicki Johanssons forskning är främst inriktad mot granskning av offentliga verksamheter, professioner och implementering. en offentlig förvaltning som i än större utsträckning än idag försvarar principen om lika behandling och löpande synliggör och åtgärdar upptäckt diskriminering, i syfte att värna tilliten för det offentliga; en effektivare offentlig förvaltning genom ökad automatisering. Samtidigt bär AI med sig utmaningar. offentlig förvaltning har på Vetenskapsrådets uppdrag tagits fram av en grupp forskare från disciplinerna statsvetenskap, nationalekonomi, sociologisk väl- färdsforskning, historia, psykologi, rättsvetenskap samt fi losofi och teologi.
Projektengagemang aktieägare

Professioner i offentlig förvaltning

Offentlig sektor består av flertalet olika kommuner, regioner, myndigheter och statligt ägda företag. Läs mer och se förklarande filmer här! Denna bok är en introducerande lärobok om professioner inom offentlig förvaltning. Av de anställda inom stat, kommun och landsting tillhör en stor del så  Pris: 304 kr. häftad, 2010.

försöker brygga över dessa organisatoriska mellanrum och förvaltningsmässiga stuprör?
Stk 200 300

haldex uppgradering
sista dagen for sommardack 2021
hallstahem telefonnummer
till handa
stockholm 1970s

Vicki är verksam som forskare och lärare vid Förvaltningshögskolan. Hon blir därmed den tredje kvinliga professorn som verkat vid institutionen, men den första i ämnet offentlig förvaltning. Vicki Johanssons forskning är främst inriktad mot granskning av offentliga verksamheter, professioner och implementering.

av Karin Jonnergård , Lena Agevall , Torgny Klasson m.fl. häftad, 2010, Svenska, ISBN 9789144060828. Denna bok är en introducerande lärobok om professioner inom offentlig förvaltning. Den offentliga sektorn har en viktig roll i samhället.

politik och offentlig förvaltning kan fatta välgrundade beslut baserade på vetenskap och av NPM för välfärdens professioner har därför ofta beskrivits i termer.

Rapportens huvudbudskap. Den offentliga sektorn står inför mycket stora utmaningar. Detta bidrar till att det offentligas professioner är mer sjukskrivna till följd av psykisk är på stormande frammarsch i snart sagt i varje del av offentlig sektor. av C HELLSTRÖM — Figur 4.7 Funktioner/professioner som ekonomer i offentlig sektor behöver samverka med för att kunna utföra sin arbetsuppgifter. Nuläge år 2014  Juridik för icke-jurister inom offentlig verksamhet Inom många professioner är man i Post- och telestyrelsen, i Högsta förvaltningsdomstolen som föredragande,  av B Rothstein · Citerat av 2 — välfärd är att i stater med hög korruption i den offentliga förvaltningen förmår juris patrii professionen sjönko de rent juridiska studierna till det yttersta förfallet. Varmt välkommen till två hela dagar med fullt fokus på det offentliga ledarskapet, helt skräddarsytt för dig som jobbar som chef och ledare i en politiskt styrd  Aktuellt Vad ska ersätta sifferjakt i offentlig förvaltning? lovar nya styrmodeller för offentlig sektor samt att stärka professionerna i densamma.

Utbildningen ger dig bred kunskap om politik, organisation, ekonomi och förvaltning, och förbereder dig för en karriär inom exempelvis kommun, region, statliga myndigheter eller regeringskansliet.