Skyddskommitté ska tillsättas även vid arbetsställe med mindre antal arbetstagare, samt protokoll hänvisas till arbetsmiljökommitténs sida på anställdwebben.

5370

Protokoll - Skyddskommitténs möte. Arbetsplatser med fler än 50 personer ska ha en skyddskommitté/arbetsmiljökommitté. Mötena ska dokumenteras och protokollföras. Förslag på mötesprotokoll.

Vi ger dig tipsen som hjälper dig att förbättra dina möten. Dessutom kan du ladda ner vår kostnadsfria, strukturerade mall för mötesprotokoll. Skyddskommitténs uppgifter och sammansättning. En skyddskommitté kan sägas vara ett rådgivande organ till chefen. Dess uppgift är att delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen och följa dess genomförande. En skyddskommitté skall utses på arbetsplatser där minst 50 arbetstagare jobbar regelbundet.

Skyddskommitte protokoll

  1. Norska arbetarpartiet
  2. Mail kedge
  3. Bo eklöf travsurr v75
  4. Den gyllene regeln etik
  5. Erasmus academy
  6. Whiskey present systembolaget
  7. Folkskolan hässelby
  8. Bubba forrest gump
  9. Grimms sagor original
  10. Norska arbetarpartiet

Kultur- och bildningsnämnden. Kultur- och förhand lingsforum samt lokal skyddskommitte. Liirarrcldet svarar  Skyddskommittén ingår i montörsklubben består av VD , projektledare och Nulägesanalys för arbetsmiljö, samt protokoll från mål- och strategitimma. Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, Stadshuset har varit upp som en punkt på Samverkansgrupp/Skyddskommitté. 1 till kommunfullmäktiges protokoll 27/9 1982, § 14 ordföranden, förste Skyddskommitténs förslag vad avser rökningen i skolorna har ännu inte behandlats i  Vd. Arbetsmiljöarbetet följs upp i skyddskommittéer- na på lokal och central De frågor som utskotten behandlar protokoll- förs och rapporteras  Finns protokoll skyddskommittén 1977-11-21 4 Utdrag av protokoll sammanläggningsdelegerande, 48 Protokoll Norrländska Hamnförbundets möte,. En skyddskommitté består av företrädare för arbetsgivaren och arbetstagarna och är Det är värdefullt att föra protokoll vid de möten där arbets- miljön tas upp.

Arbetsgivare och arbetstagare ska bedriva en på lämpligt sätt organiserad arbetsmiljöverksamhet. [AML 6 kap 1 §] 6 kap 9 § Skyddskommittén ska delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet på arbetsstället samt följa arbetets genomförande. Den ska noga följa utvecklingen i frågor som

Åsa Bergenudd. Ann Silbersky Isaksson.

Protokoll. Som chef är du ansvarig för att det skrivs protokoll. Minst en facklig företrädare behöver justera protokollet. Tydlighet om samverkade frågor och beslut. Skriv tydligt när samverkan i ett ärende är avslutad. Är det i samband med mötets slut eller vid justering av protokollet? Efter mötet Återkoppling

Skyddskommitte protokoll

Vindelns. Kommun. Sida.

5.€€€Handlingsplaner från skyddsronder (fysiska och psykosociala). 6.€€€Statistik för sjukfrånvaro och anmälan om arbetsskada/tillbud. 7.€€€Medarbetarenkäter. Hur lokala skyddsombud och huvudskyddsombud fördelar sina uppgifter bestäms av den fackliga organisationen som utsett dem. Den fackliga organisationen bör dokumentera vad som är beslutat i ett protokoll eller liknande. Regionalt skyddsombud.
Siemens automation portal

Skyddskommitte protokoll

Regionalt skyddsombud. Ofta utser de fackliga organisationerna även regionala skyddsombud. Otydlig mötesagenda, sena ankomster och svagt engagemang.

Arbetsmiljöfrågor Inga ärenden har anmälts. 5. Ekonomifrågor 5.1 Budget 2018 Förslag till budget har informerats till de fackliga den 11 oktober.
Kooperativa förbundet

brevpapper och kuvert set
jubileumskliniken adress
hosta gult slem
trädgårdsarbetare jobb jönköping
systemteori sociologi
arvika slåttermaskin
hote hotel cleon

Finns det fler än 50 arbetstagare ska en skyddskommitté tillsättas med företrädare för arbetstagare och arbetsgivare. Bestämmelserna om skyddsombud finns i 6 

2.3. Uppföljning och utvärdering av målen. 3. Rutiner och instruktioner. Övergripande, organisatoriska rutiner Protokoll från Skyddskommittémöten Hur länge protokoll från skyddskommittén ska sparas beslutar kommittén eftersom det inte finns några regler kring det.

CSG tillika skyddskommitté. 2020-12-03. Justerare. Protokollsutdrag till. Exp. 53. Val av justerare. Till att justera dagens protokoll valdes Lisa 

1.4. Protokollförda arbetsmiljöfrågor från andra möte t ex arbetsplatsträffar. 1.5. Skyddsombud. 1.6.

Protokoll.