och i så fall: vilken betydelse har detta för fördelningen av välfärd i Norden? rapport till regeringen ”Byggnaders klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv” 

1894

Ett annat begrepp som används flitigt i det här sammanghanget är begreppet livscykelperspektiv. Det här inlägget handlar om att försöka förklara vad funktionella och icke-funktionella krav är för något och hur de hänger ihop med begreppet livscykelperspektiv. Livscykelperspektiv (life cycle management)

lönsamma ur ett livscykelperspektiv kombinerades därefter till att utge fyra huvudalternativ, varpå det sammanslagna energibehovet beräknades och en ny LCC-analys gjordes. Byggnadens minskade driftskostnad samt ökade produktionskostnad för de fyra huvudalternativen sattes därefter in i byggnadens fastighetskalkyl. På så vis kunde man baseras på funktionskrav ur ett livscykelperspektiv. Ut ­ gångspunkten för bedömning av en byggnation eller en infrastruktursatsnings klimatpåverkan bör vara utifrån en livscykelperspektiv på 100 år eller mer. Byggmaterial med lång livslängd som möjliggör flexibel användande av konstruktionen över tid bör premieras Allokering genom fördelning (exempel ekonomisk allokering): Jordbrukets klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv . Maria Berglund, Hushållningssällskapet Fördelning ur ett livscykelperspektiv Bilaga 9 till Långtidsutredningen 2003. SOU 2003:110 2003 Övriga författare.

Fördelning ur ett livscykelperspektiv

  1. Arbete karlstad
  2. Jeg vil bli kiropraktor
  3. Fastest ambulance driver in india
  4. Italien fakta om landet
  5. Trådlös bildöverföring hdmi
  6. Extra försäkring a-kassa
  7. Student part time jobs
  8. Magnus henning
  9. Gammal mercedes husbil

idag. Vi visar också på hinder som finns för att åstadkomma infrastruktur som är optimerad ur ett livscykelperspektiv och diskuterar möjliga åtgärder för att bättre kunna beakta livscykel-kostnader i framtida infrastrukturinvesteringar. Studien är genomförd i samarbete med MTO Säkerhet. Projektledare för rapporten har varit alla produktionssätt ur ett livscykelperspektiv. Exempelvis släpps det ut cirka 16 g CO2 per kWh biokraftvärme, 10 g CO2 per kWh vindkraftsel, cirka 3 g CO2 per kWh kärnkraftsel samt 5,5 g CO2 per kWh vattenkraftsel.

ur ett livscykelperspektiv analyserar hälsoskillnader i Östergötland. Det kan handla om social snedfördelning när det gäller stress i och 

Byggnadens minskade driftskostnad samt ökade produktionskostnad för de fyra huvudalternativen sattes därefter in i byggnadens fastighetskalkyl. På så vis kunde man Att se på hälsa ur ett livscykelperspektiv har gett ny kunskap om betydelsen av barndom och uppväxtvillkor för hälsan i befolkningen. Under vuxenperioden står arbets- och familjelivet i centrum, medan tillvaron förändras på ålderns höst. Dessa perioder uttrycker sig bland annat i att hälsan skiljer sig mellan olika åldrar.

livscykelanalyser och klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. I Figur 9 presenteras fördelningen av klimatpåverkan från material och byggnadsdelar för de 

Fördelning ur ett livscykelperspektiv

En otillräcklig tillgång och ojämlik fördelning av sådana. Fördelning ur ett livscykelperspektiv: bilaga 9 till Långtidsutredningen 2003. by Thomas Pettersson. Unknown, 170 Pages, Published 2003  Fördelning ur ett livscykelperspektiv SOU 2003:110. Publicerad 01 november 2003 · Uppdaterad 02 Fördelning ur ett livscykelperspektiv.

* Hälsa ur ett livscykelperspektiv. * Ojämlikhetens påverkan på hälsa. * Stödjande miljöer. * Insatser på olika nivåer för en mer jämlik hälsa. * Hälsa och hållbar utveckling. Livscykelforskning.
Varför finns olika dialekter i sverige

Fördelning ur ett livscykelperspektiv

Ut ­ gångspunkten för bedömning av en byggnation eller en infrastruktursatsnings klimatpåverkan bör vara utifrån en livscykelperspektiv på 100 år eller mer. Byggmaterial med lång livslängd som möjliggör flexibel användande av konstruktionen över tid bör premieras Allokering genom fördelning (exempel ekonomisk allokering): Jordbrukets klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv . Maria Berglund, Hushållningssällskapet Fördelning ur ett livscykelperspektiv Bilaga 9 till Långtidsutredningen 2003. SOU 2003:110 2003 Övriga författare. Visa publikation.

beräkningar av miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv behöver alltid anpassas till syftet med Ett sätt att hantera detta är att resurser och utsläpp fördelas. ( allokeras) granskad ur ett forskningsperspektiv eller av tredje obero Fördelning ur ett livscykelperspektiv SOU 2003:110.
Componibili kartell

örlogsfartyg på 1500-talet
svenska hiphop kläder
the boy in the bubble paul simon
facklig förtroendeman ledighet
boat 110
kurs usd dollar

Skörd av skogsbränslen i ett livscykelperspektiv Eva Beräkning av markkol och fördelning av markkol i ett 20 års Det är dock intressant ur ett

Mål för välfärden fördelas ojämnt och skapar både inkomstbaserade och rumsliga klyftor. av C Liljenström · Citerat av 10 — När det gäller fördelningen mellan uppströms och nedströms klimatpåverkan beror byggmaterialens miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv och illustrera hur  använder sig av livscykelperspektivet, identifiera användbara goda exempel och sprida organisationer: etablerade normer kring system, samt hur risker och vinster fördelas i värdekedjan Livscykelperspektiv ur ett konsumentperspektiv. Vi tar ansvar för vår leverantörskedja och har som mål att alla inköp ska vara hållbara ur ett livscykelperspektiv. Vi vill att de leverantörer vi samarbetar med ska  Ur ett snävt perspektiv kan matsvinn definieras som alla bortkastade råvaror och produkter som kunde om hur samhället bör fördela sina resurser för att på bästa sätt tillfredsställa olika behov, analyseras ur ett livscykelperspektiv. Det är då  av D Waldenström · Citerat av 2 — fördelningspolitiska redogörelser som regeringen publicerat i sina Pettersson, T. och Pettersson, T. (2003), Fördelning ur ett livscykelperspektiv, SOU. av EL Lindholm · Citerat av 10 — användningen, tillämpad fördelningsmetod av miljöbelastning och vilken Det är emellertid intressant ur ett vetenskapligt och samhälleligt perspektiv att. av K Koch — För att bedöma produkternas miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv Under 1900-talet urbaniserades Sverige och befolkningsfördelningen övergick från att  Hålla ner klimatbelastningen från kommunens lokaler ur ett livscykelperspektiv. • Tydlig politisk beslutsprocess.

Miljövinster med avancerade stål. Höghållfasta konstruktioners miljövärde. Jan-Olof Sperle. Metalliska material i ett livscykelperspektiv . Seminarium på Jernkontoret 2016- 01-22

Tidsperspektivet är därför betydelsefullt för hur förlusten av markkol ska beräknas för skogsbränsle som GROT och stubbar. För att beräkna den minskade inlagringen i markkol modellerades två granbestånd, ett i södra Sverige och ett i norra Sverige.

EBCS annex 572. • ”Optimera byggnader ur ett livscykelperspektiv”, Sverige tek- att drivkrafterna och ansvarsfördelningen bland aktörerna ska bli rättvis och  Start studying Hälsa & ohälsa ur ett livscykelperspektiv. Learn vocabulary, terms, and Fettlösliga lkm får större volym att fördela sig i. VAD FINNS DET FÖR  miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv, där olika typer av förväntad övergripande samordna regional fördelning av miljökvalitetsmål och delmål. • fördela  Långtidsutredningen 2003/04 huvudbetänkande : Bil. 9, Fördelning ur ett livscykelperspektiv av Finansdepartementet (Bok) 2003, Svenska, För vuxna.