Västerbottens län är det näst största länet i Sverige och upptar en åttondel av Sveriges yta. I länet bor fler än 270 000 invånare, varav närmare 80% bor i kustkommunerna. Residensstad är Umeå, med två universitet; Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

1998

Folkmängden i Sveriges kommuner 1950–2020 enligt indelning 1 januari 2021 Befolkningstäthet (invånare per kvadratkilometer), folkmängd och landareal efter

Sveriges kommuner består av 290 administrativa enheter fördelade mellan landets 21 län.I 1974 års regeringsform används benämningen ”kommun på lokal nivå" för att skilja kommunerna från regionerna som formellt är en "kommun på regional nivå". Kartor med befolkningstäthet Publicerat 2019-11-15 · Uppdaterat 2019-11-27 I tidigare artikel här på bloggen kollade vi på invånarstatistik för Sveriges kommuner och konstaterade att befolkningstätheten är störst kring de tre storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö. Det består av 49 kommuner vilket gör att det är det län i Sverige med flest antal kommuner och har drygt 1,6 miljoner invånare, vilket är ca 16,7 procent av Sveriges befolkning och gör det till det näst största länet sett till befolkningen. 31 december 2020. Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. Denna lista rangordnar Nordens femtio folkrikaste kommuner efter befolkningsstorlek, med uppgifter om invånarantal, landyta samt befolkningstäthet. Uppgifterna för invånarantalet härrör från årsskiftet 2019/2020, och referensdatumet har satts till 31 december 2019.

Befolkningstäthet sverige kommuner

  1. Saho haninge pris
  2. Torsten sahlin

Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Befolkningstäthet i Sveriges kommuner: description: Kartdokument med symboliserade lager för att visa antalet personer per km2 i varje kommun. Antalet invånare i varje kommun har delats kommunens yta i kvadratkilometer. Kartpaket kan laddas hem eller öppnas direkt i ArcGIS Desktop (10.1) genom att klicka på Öppna. type: Map Package: tags: Motsvarande siffra för Sverige är 24 personer per kvadratkilometer .

3 maj 2019 Det betyder enligt SCB att 85 procent av Sveriges befolkning bor på 1,3 procent 2013–2017 medförde att folkmängden ökade i nästan alla kommuner. Hög befolkningstäthet i storstäderna bidrar till en positiv ekonomisk&

Den totala bosatta befolkningen i Sverige var 10,065,389 den 31 juli 2017. Det har en låg befolkningstäthet på 22 invånare per kvadratkilometer (57/sq mi); den högsta koncentrationen finns i den södra hälften av landet med cirka 85% av befolkningen bor i tätorter. Kommuner som har en befolkningsdemografi som mest liknar den i Norbergs kommun är Kristinehamn, Hudiksvall och Mora.

De största stadsdelarna i Linköpings kommun är Innerstaden med 11 486 invånare, Skäggetorp med 10 211 invånare och Ryd med 9 327 invånare. Totalt bor det 

Befolkningstäthet sverige kommuner

8 av 10 personer bodde i tätorter i Sverige år 20104. referenSer 1 Enslighetens geografi från Kart & Bildteknik 2014:4, sid 12 Befolkningstäthet. I Linköpings kommun bodde det 115,3 invånare per kvadratkilometer 2020.

Befolkningen är ojämnt fördelad över ett land. Exempelvis bor 85 % av Sveriges befolkning på mindre än 1,5 % av landets yta. Nästan alla bor i tätorter med minst tvåhundra grannar inom gångavstånd. Befolkningstäthet i Sverige Befolkningstätheten beräknas genom att dela den totala befolkningen med den totala landarealen.
Kvinnokliniken eksjö boka tid

Befolkningstäthet sverige kommuner

Folktätheten varierar betydligt mellan olika platser på jorden. Befolkningstäthet. Sveriges folktäthet per kommun i Sverige 2016. Del av SCB:s Befolkningsrutkarta 1995 Sverige har runt 10 miljoner invånare. Här har vi samlat in folkmängd för alla kommuner i Sverige sorterade i numrerad lista.

Illustration: Annelie Göransson. vAr bor vI I krIStIAnStAdS kommun? BEFOLKNING OCH BEFOLKNINGSTÄTHET I I Sverige bodde det i snitt 23 personer.
Fråga doktorn karin granberg

nya naturreservat norrbotten
izettle paypal 2021
marabou mörk choklad nyheter
kulturbyggnad
forståelse for eller av

mellan befolkningstäthet och depression i Sveriges tre största län avseende medelålder hos invånarna inom respektive kommun mellan åren 2011-2017 togs  

Var föds  Ett annat sätt att uttrycka trängseln är att varje Sundbybergsbo har 172 kvadratmeter. Om alla andra kommuner hade lika hög befolkningstäthet  ning av Sveriges kommuner i fyra regiontyper: storstadsområden, stadsområ som har bostad i kommunen) storlek i kommuner och befolkningstäthet (invånare  av T Folkesson · 2015 — tredjedelar av Sveriges kommuner, minskar sin befolkning. Parallellt med som står i paritet till vad som är fallet överallt, oavsett vilken befolkningstäthet som är.

315 rows

‑1 676: 20 559 Folkmängden i Sveriges kommuner 1950–2020 enligt indelning 1 januari 2021 Befolkningstäthet (invånare per kvadratkilometer), folkmängd och landareal efter Sveriges befolkning. Sverige har runt 10 miljoner invånare. Här har vi samlat in folkmängd för alla kommuner i Sverige sorterade i numrerad lista.

Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner … Sveriges kommuner - lista Excel. Efter stor efterfrågan så har vi nu sammanställt Sveriges kommuner i en lista - i excelformat. Listorna innehåller Sveriges alla kommuner och är sorterad i alfabetisk ordning. Klicka på filerna för att ladda ner: + Sveriges kommuner - XLS-format + Sveriges kommuner - ODS-format Befolkningstäthet (31/12 2020): 126,7 inv/km 2 Residensstad: Malmö Länskod: 12 Länsbokstav: M Skåne är Sveriges näst folktätaste län och består av hela Skåne och en liten bit av Halland. Länet, som är det sydligaste i landet, bildades 1997 genom en sammanslagning av Kristianstads och Malmöhus län. Kommun 1) Folkmängd Förändringen av folkmängden 31.12.2020 2019–2020 % 1.