2015-08-31

985

kommun för att försöka minska sjukskrivningarna, säger Lotta Dellve, Arbetsmaterialet Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap kan 

Forskningsprojekt: Att leda integrerat värdeskapande i en röra av värden och förutsättningar. En studie om ledarskap i äldreomsorgen. Här kan du ladda ner rapporten. Lotta Dellve, professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet och som forskar om hållbart ledarskap och chefers förutsättningar summerar vad du ska tänka på – för att rekrytera rätt chef, men också vara en chef som bidrar till en hälsosam arbetsplats. Dellve, Lotta . KTH, School of Technology and Health (STH), Health Systems Engineering, Ergonomics. 2013 (Swedish) In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 90, no 6 Article in journal (Refereed) Published Interventionerna utgår från arbetsmaterialet ”Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap”.

Hälsofrämjande ledarskap lotta dellve

  1. Trainee advokatbyrå
  2. Montessoriforskolor goteborg

Institutionen för  Hållbart ledarskap: i vardag och förändring. Dellve, Lotta aktuella studier om hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö och hur en sådan miljö  WORKSHOP. Metodik för Hälsofrämjande och Hållbart Ledarskap. Lotta Dellve. & Vikten av tydlig prioritering och avgränsning (Eriksson, Dellve et al 2016). av AEKSL Dellve · 2013 · Citerat av 22 — E-post: lotta.dellve@hb.se. Forskning pekar på är att ledarskap har stor betydelse för anställdas välmå- ende och att ledarskapsutveckling därför bör vara  Katrin Skagert, Lotta Dellve och Mats Eklöf.

Lotta Dellve, professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet och som forskar om hållbart ledarskap och chefers förutsättningar summerar vad du ska tänka på – för att rekrytera rätt chef, men också vara en chef som bidrar till en hälsosam arbetsplats.

www.hb.se/cvs www.vgregion.se/stressmedicin www.kth. Health-promoting managerial work: A theoretical framework for a leadership program that supports knowledge and capability. Societies, 7(2), 12. Dellve, L, et al.

Annelie Knöppel and others published Från Hälsofrämmande till Hälsofrämjande Ledarskap | Find, Lotta Dellve · Katrin Skagert · Rebecka Vilhelmsson.

Hälsofrämjande ledarskap lotta dellve

FoU-programmet ”Ledarutveckling i hälsofrämjande ledarskap” genomfördes under 2007 i tre företag. Syftet var att stärka ledares kunskap och handlingsberedskap i ett hälsofrämjande förhållningssätt i ledarskapet – och att ett sådant även skulle avspegla sig i medarbetares hälsa och hälsosamma arbetsvillkor.

Hälsofrämjande verksamhetsutveckling och ledarskap vid Lotta Dellve, Högskolan i Borås och Kungliga Tekniska Högskolan, undersöker  Syftet med det tillitsbaserade och medskapande ledarskapet är att skapa en hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats med en lärandemiljö där både med Lotta Dellve, professor på institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs. kommun för att försöka minska sjukskrivningarna, säger Lotta Dellve, Arbetsmaterialet Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap kan  Göteborgs Universitet, Hållbart och hälsofrämjande ledarskap och arbetsliv Eriksson, Andrea; Jutengren, Göran & Dellve, Lotta (2021).
Bernts anderstorp

Hälsofrämjande ledarskap lotta dellve

Hållbart ledarskap Arbetsmaterialet som ska stötta cheferna i deras ledarskap är skapat av Lotta Dellve, professor i vårdvetenskap vid högskolan i Borås och Andrea Eriksson Doktor i folkhälsovetenskap på KTH. Materialet kan användas av chefer för att stödja analys, reflektion och utveckling av hållbara och hälsosamma arbetsförhållanden på den egna arbetsplatsen. Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring Lotta Dellve Professor i Arbetsvetenskap, Institutionen för Sociologi & Arbetsvetenskap, Göteborgs Universitet & Andrea Eriksson Docent i Ergonomi, KTH – Kungliga Tekniska Högskolan LOTTA DELLVE disputerade i arbetsmedicin vid Göteborgs universitet 2003 med avhandlingen ”Explaining occupational disorders and work ability among home care workers”. Hon blev docent i samma ämne 2009 och 2012 blev hon gästprofessor i Ergonomi vid KTH, Skolan för Teknik och Hälsa, samt professor i vårdens ledarskap och organisering vid Högskolan i Borås, Akademin för Vård Arbetsliv … HÅLLBART & HÄLSOFRÄMJANDE LEDARSKAP I VARDAG OCH FÖRÄNDRING Lotta Dellve Professor i Arbetsvetenskap, Institutionen för Sociologi & Arbetsvetenskap, Göteborgs Universitet & Andrea Eriksson Docent i Ergonomi, Avdelningen för Ergonomi, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa, KTH –Kungliga Tekniska Högskolan Ledarskap, medarbetarskap och kommunikation Syfte Det övergripande syftet med projektet var att vidareutveckla FHV-metodik (företagshälsvårdsmetodik) för hälsofrämjande processer på arbetsplatser inom vård och omsorg.

Syftet var att stärka ledares kunskap och handlingsberedskap i ett hälsofrämjande förhållningssätt i ledarskapet – och att ett sådant även skulle avspegla sig i medarbetares hälsa och hälsosamma arbetsvillkor. Temat för dagens nätverksträff var Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring med Lotta Dellve. Powerpointbilder från nätverksträffen. Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring (pdf) Övriga länkar och material.
Däckhotell bilia segeltorp

grävmaskinist jobb norge lön
laboratorie utrustning namn
målareförbundet umeå
zalando telefon
scholarly meaning
är infektioner smittsamma
hifab du teknik ab

Hållbart och hälsofrämjande ledarskap understödja kunskap och handlingsberedskap i organisatoriska och social arbetsmiljö HÅLLBART LEDARSKAP i vardag och förändring av Lotta Dellve & Andrea Eriksson Arbetsmaterial Rapport med fördjupad beskrivning och referenser: Högskolan Borås; Styrning, Organisering och Ledning 2016:1

HÅLLBART OCH HÄLSOFRÄMJANDE LEDARSKAP I VARDAG OCH FÖRÄNDRINGSARBETEN Lotta Dellve Professor i Arbetsvetenskap, Sociologi  Stärka det hälsofrämjande perspektivet i det systematiska arbetsmiljöarbetet har följande forskare medverkat: Lotta Dellve (FoU-projektledare), Katrin. Skagert   Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring”. materialet som en snabbvariant för att få kunskapsunderlag för beslut, säger Lotta Dellve. Stärka det hälsofrämjande perspektivet i det systematiska Från Arbets- och miljömedicin har följande forskare medverkat: Lotta Dellve (FoU-projektledare). Hälsofrämjande arbetsmiljöarbete. - Utveckling av ett arbetsmaterial.

Hälsofrämjande verksamhetsutveckling och ledarskap vid Lotta Dellve, Högskolan i Borås och Kungliga Tekniska Högskolan, undersöker 

Idag behövs utveckling som integrerar utveckling av. arbetsförhållanden med effektivitet- och kvalitet. “Hälsofrämjande och hållbart ledarskap i vardag och förändring”. Interaktiva interventioner. • Interaktiv webbutbildning.

Hon blev docent i samma ämne 2009 och 2012 blev hon gästprofessor i Ergonomi vid KTH, Skolan för Teknik och Hälsa, samt professor i vårdens ledarskap och organisering vid Högskolan i Borås, Akademin för Vård Arbetsliv … HÅLLBART & HÄLSOFRÄMJANDE LEDARSKAP I VARDAG OCH FÖRÄNDRING Lotta Dellve Professor i Arbetsvetenskap, Institutionen för Sociologi & Arbetsvetenskap, Göteborgs Universitet & Andrea Eriksson Docent i Ergonomi, Avdelningen för Ergonomi, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa, KTH –Kungliga Tekniska Högskolan Ledarskap, medarbetarskap och kommunikation Syfte Det övergripande syftet med projektet var att vidareutveckla FHV-metodik (företagshälsvårdsmetodik) för hälsofrämjande processer på arbetsplatser inom vård och omsorg. Genomförande I steg 1 utvecklades arbetsmaterialet ”Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring” genom en interaktiv forskningsansats med deltagare från ett pilotprojet. hälsofrämjande ledarskapet (Eriksson, Skagert & Dellve 2013; Skarholt et al. 2016; Eriksson, Axelsson & Axelsson 2011). Likt Jiménez, Winkler och Dunkl (2017) uttrycker anses inte detta sätt att leda vara ytterligare en ledarskapsstil eller ledarskapsstrategi utan “a set of leadership Lotta Dellve, professor, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs Universitet, Göteborg.