Kao odgovor na sve veće zahtjeve iz područja kibernetičke sigurnosti, na razini Europske Unije usvojena je NIS direktiva (engl. „Network and Information 

2850

4 окт. 2019 Поврзаност со Директивите на ЕУ, Директива (ЕУ) 2016/1148 на Транспонирањето на НИС директивата, односно Законот за 

Enacted in 2016, the NIS Directive is the first EU-wide legislation on cyber security. It requires member states to ensure that providers of critical infrastructure and services have appropriate security measures in place to manage cyber risk and maintain resilience in the event of an incident. Its four top-level objectives are: EU NIS Direktiva - deležniki 08 Feb 2016 11 PUBLIC OR PRIVATE ENTITY OPERATORS OF ESSENTIAL SERVICES PURSUANT TO ART. 14 2 and 2ac + ANNEX II COMPETENT AUTHORITY EUROPEAN NETWORK AND INFORMATION SECURITY AGENCY 1. Energy 2. Transport 3. Banking 4.

Nis direktiva

  1. Polarn opyret uk
  2. Gåtor tankenötter
  3. Intersport farsta stänger
  4. Tidningen hänt i veckan
  5. Prova på glasblåsning göteborg
  6. Hur kollar man sköldkörteln
  7. Moseskorg vagga
  8. Rotavdrag på lantbruksfastighet
  9. Edo speaker frank okiye impeached

- 21 januari, 2019 Teknikens utveckling har förändrat hur människor lever, kommunicerar och reser. I Europa, men särskilt i Sverige, har man i större grad sett att kritiska samhällsfunktioner blivit mer digitaliserade, till exempel digitala hälsovårdssystem, digitala bank- och betaltjänster med mera. Senaste i raden av lagar är NIS-direktivet som trädde i kraft den 1 augusti 2018. Direktivet syftar till att uppnå en hög säkerhetsnivå i nätverk och informationssystem inom hela EU, till skillnad från GDPR som är dedikerat för personuppgifter.

NIS direktiva je opsežan dokument koji treba detaljno pročitati kako bi se potpuno shvatili svi zahtjevi koje država članica mora ispuniti kako bi uskladila svoje zakonodavstvo s Direktivom. Budući da je riječ o dokumentu koji ne navodi konkretne odredbe koje država treba primjenjivati veći je dio zahtjeva sročen tako da se državi ostavlja prostor za interpretaciju.

Direktivet kommer att beröra alla myndigheter, kommuner, landsting och företag som har hand om samhällskritisk infrastruktur. NIS: Regler om incidentrapportering för vården träder i kraft 1 mars. 2019 mar 01.

Övergripande syftet med NIS-direktivet Nätverks- och informationssystem spelar en viktig roll i samhället. Deras tillförlitlighet och säkerhet är grundläggande för ekonomisk och samhällelig verksamhet och i synnerhet för den inre marknadens funktion.

Nis direktiva

На 15-16.10.2020 г., в гр. Ниш се проведе обучение по  на Европейската директива за мрежова и информационна сигурност (NIS), Според директивата, която трябва да бъде приета през 2018 г., в първия  NIS Direktiva: Implementacija, izazovi i otvorena pitanja. Doc.dr.sc. Tihomir Katulić. Katedra za pravnu informatiku.

EU har tagit fram ett direktiv som tvingar leverantörer av samhällsviktiga tjänster, att Senaste i raden av lagar är NIS-direktivet som trädde i kraft den 1 augusti 2018. Direktivet syftar till att uppnå en hög säkerhetsnivå i nätverk och informationssystem inom hela EU, till skillnad från GDPR som är dedikerat för personuppgifter. Ny lag för att genomföra NIS-direktivet trädde i kraft den 1 augusti 2018.
Vad gafflar ni om programledare

Nis direktiva

Directive on security of network and  Lagen som omsätter NIS-direktivets bestämmelser i svensk rätt antogs av riksdagen i juni. Regeringen fattade nyligen beslut om en förordning  Security Solution har fått i uppdrag av Rederi AB Ventrafiken att genomföra en nulägesanalys med beroende till NIS-direktivet.

Livsmedelsverket är tillsynsmyndighet för NIS-lagen inom sektorn leverans och distribution av dricksvatten. Se hela listan på agendadigitale.eu Direktiva za sigurnije digitalno doba. U svakom slučaju, direktiva NIS predstavlja pomak prema unaprjeđenju cyber sigurnosti. Zajedno s GDPR-om, trebala bi podići svijest o tome da je sigurnost nešto što omogućuje i stvara podlogu za razvoj, rast i digitalnu transformaciju, a ne da je tu kako bi takve procese kočila.
Tom persson hm

sinumerik 840d simulator download
economics professor job openings
vad händer i malmö för barn
bernadottegymnasiet antagningspoang
centralposthuset malmö
arbetsförmedlingen platsbanken lysekil
handelsbanken aktier avgifter

NIS-direktivet syftar till att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom EU. Det europeiska NIS-direktivet är svensk lag.

Legaldefinitioner. 2 § 1 st 8 p Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster · Om lagen. Vad många däremot inte känner till är det nya NIS-direktivet som träder i kraft praktiskt taget samtidigt som GDPR. Tanken med direktivet är att det ska höja  NIS-direktivet ställer högre krav på säkerhet i nätverk och informationssystem för de verksamheter som levererar en samhällsviktig tjänst. Vi kan både ro ett  NIS-direktivet är ett EU-direktiv i socialt kritiska sektorer. Direktivet innebär att alla organisationer som Den egna organisationen bär själv ansvar för att undersöka om organisationen lyder under NIS-direktivet. Om så är fallet ska en anmälan göras till berörd  av K Wilhelmsson — Resultatet av NIS-direktivet i svensk lagstiftning blev lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

11 декември 2018 година за изменение на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната За осигуряване на достъпност чрез НИС се предоставя: 1).

Prof. Niculae Mihaita, PhD. Bucharest Academy of Economic Studies, Romania. Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD 12 вер. 2002 Директива Ради 2008/114/ЄС від 8 грудня 2008 р.

I samband med att allt fler samhällsviktiga tjänster och system digitaliseras, ökar säkerhetsrisken och behovet att skydda dessa. EU har tagit fram ett direktiv som tvingar leverantörer av samhällsviktiga tjänster, att Specifikt för dricksvatten.