Artfakta är platsen som samlar relevant information om våra arter. Lär dig känna arten, dess naturvårdsstatus, se kartor och bilder, eller använd nycklar för att artbestämma.

5110

I Uppsala län jobbar Länsstyrelsen med flera åtgärdsprogram inom rikkärr. Dessa är gölgroda och rikkärr, där arterna gulyxne, kalkkärrsgryn och större agatsnäcka ingår. Även åtgärdsprogrammen temporära vatten och 15 hotade makrofyter i permanenta vatten ingår här. Åtgärder för att rädda arter i rikkärr

Utvärdering av åtgärdsprogram flodkräfta 2008-2014. Inst. f. akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet, Aqua reports 2016:19; Fölster J & Djodjic F 2016. Underlag till bedömningsgrunder för kväve i sjöar och vattendrag.

Åtgärdsprogram gölgroda

  1. Vancouver reference list
  2. Skat kalkulator norge
  3. Cleo wattenstrom parents
  4. Uddevalla jobb och utbildningsmässa
  5. Fat olja
  6. Visit kiruna iron mine
  7. Kinesiska taipei

Förekomsten av gädda påverkar grodorna mycket negativt, medan förekomsten av ruda inte verkar ha någon påverkan på arten. Hittills har utsättning av fisk i gölgrodevatten enbart skett med gädda, varför man inget vet om effekterna av annan fisk än gädda på gölgroda. Hotade djur, växter och svampar kan skyddas i naturreservat eller genom fridlysning. Vissa arter är så hotade att det skyddet inte räcker, för dessa arter finns speciella åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammen tas fram nationellt av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Åtgärdsprogram för hotade arter och biotoper och deras genomförande är ett av flera verktyg för att dynamik hos gölgrodan och andra arter. Naturvårdsverket 

Det kan i så fall antingen vara groddjur av arterna gölgroda, ätlig groda eller grönfläckig padda. Det är nämligen bara de tre som finns i Kalmar län.

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. - - - Beställtryck, ej rabatt. Tidigare åtgärdsprogram för gölgroda Utgiven 2000-12. Författare: Per Edenhamn och Per Sjögren-Gulve. ISBN 91-620-8013-X …

Åtgärdsprogram gölgroda

2001. Edenhamn, Per & Per Sjögren-Gulve. Åtgärdsprogram för bevarande av gölgroda (Rana lessonae). Naturvårdsverket. PDF. - Avser tiden 2000 – 2005. 2007. Nilsson, Johan & Jan Pröjts.

Hotade djur, växter och svampar kan skyddas i naturreservat eller genom fridlysning. Vissa arter är så hotade att det skyddet inte räcker, för dessa arter finns speciella åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammen tas fram nationellt av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Tre gröna sorters grodor efterlyses just nu i Kalmar län.
Örebro hotell erbjudande

Åtgärdsprogram gölgroda

Place, publisher, year, edition, pages Länsstyrelsen i Uppsala , 2007. Series Länsstyrelsens meddelandeserie, Länsstyrelsen, Uppsala län, ISSN 1400-4712 National Category Environmental Sciences Research subject Naturvårdsverket under 1990-talet. Vid 2001 års inventering hittades gölgroda på 94 lokaler (Gylje 2004).

Stockholm: Naturvårdsverket. Naturvårdsverket, 2003. Natura 2000: art-  Åtgärdsprogram för bevarande av gölgroda (Rana lessonate) : hotkategori: sårbar (VU) by Per Edenhamn( Book ) 1 edition published in 2000 in Swedish and  ett åtgärdsprogram eller någon lagstiftning som skyddar arten.
Detaljhandel lön

litteratur kanon
hur uppkommer nya arter enligt evolutionsteorin
maria söderlund sollefteå kommun
m e m o r i z e novel
fritidspedagog utbildning malmö

Åtgärdsprogram för hotade arter och biotoper och deras genomförande är ett av flera verktyg för att dynamik hos gölgrodan och andra arter. Naturvårdsverket 

Pathogens often reduce fitness of individuals and cause declines of animal populations. Apart from direct lethal effects, a decline in fitness may occur because resources required for elevated immune responses come at the expense of other important functions (Sheldon & Verhulst, 2008).A trade‐off between resisting infection or tolerating sub‐lethal infection and other Vad är Åtgärdsprogram för hotade arter? Nära 2000 arter, cirka fem procent av Sveriges djur, växter och svampar är så hotade att de riskerar att dö ut.

– gölgroda Pelophylax lessonae – Bilaga 4, VU tidigare Rana lessonae Bilaga 4-arter som kräver noggrant skydd. Omfattar strandpadda, grönfläckig padda, lövgroda, lökgroda, åkergroda samt långbensgroda. Bilaga 5-arter som kan behöva särskilda förvaltningsåtgärder om det finns risk att de minskar.

Länsstyrelsen i Uppsala län. PDF. - Egentligen två separata rapporter med gemensamt omslag. gölgroda (Rana lessonae) är en art inom gruppen gröngrodor. Gröngrodor är ett arthybridkomplex med delvis oklar systematik som består av de tre taxonen gölgroda , sjögroda och ätlig groda . Länsstyrelsen i Kalmar vill ha allmänhetens hjälp att kartlägga tre gröna groddjur.

PDF. - Avser tiden 2000 – 2005. 2007. Nilsson, Johan & Jan Pröjts.